CS4HVoor burgers

Voor burgers

Van zondag 29 oktober tot en met woensdag 1 november 2023 vindt de eerste internationale conferentie op het gebied van Citizen Science for Health plaats. Dit zal plaatsvinden op de campus van de Universiteit Twente.

Op maandag, dinsdag en woensdagochtend is het programma voor het internationale publiek. De voertaal van deze dagen is Engels. Naast dat er interessante sprekers aanwezig zullen zijn, zal er op een interactieve manier kennis en ervaring gedeeld worden.

Zondag 29 oktober is bedoeld voor Nederlandstalige burgers en patiënten. Een beperkt aantal onderzoekers is welkom. De voertaal van deze dag is Nederlands.  

We verwelkomen iedereen graag vanaf 13.00 uur met een kop koffie of thee. Daarna vindt een plenaire opening plaats, verzorgd door Gaston Remmers en Annemarie Wagemakers. Gaston spreekt over door patiënten en burgers gedreven onderzoek en hun plek binnen burgerwetenschap; Annemarie over burgerwetenschap gezondheidsbevordering en community participatie in de publieke gezondheid. Vervolgens gaan we in twee groepen uiteen op de onderwerpen. Aan het eind van de middag komen we weer samen om onze bevindingen uit te wisselen en te reflecteren. Lopen burgerwetenschappers bijvoorbeeld tegen dezelfde of totaal andere dingen aan wanneer zij onderzoek doen naar zichzelf of in de publieke gezondheid? En wat hebben burgerwetenschappers nodig van onderzoekers, de media of andere instanties? 

Het programma is daarmee als volgt:

13.00 uur ontvangst in het Upark Hotel met koffie of thee

13.30-14.15 uur plenaire intro door Gaston Remmers over patiënt en burger gedreven onderzoek en Annemarie Wagemakers over Burgerwetenschap en de publieke gezondheid

14.30-16.15 uur break-out in 2 groepen: 

1. Burgerwetenschap voor individuele gezondheid en welzijn

Deze breakout-sessie is bedoeld voor (organisaties van) patiënten en burgers die een vorm van burgerwetenschap beoefenen met individuele gezondheid en welzijn as doel. Op een interactieve manier maken we elkaar bekend met elkaars werk, en onderzoeken we op laagdrempelige wijze de factoren waarvan wij vinden dat die ons allen zouden helpen bij het verder brengen van ons zelfonderzoek. Deze sessie staat o.l.v. Gaston Remmers.

2. Burgerwetenschap en publieke gezondheid

Deze sessie is voor mensen met of zonder ervaring in burgerwetenschap. Burgers gaan aan de slag met onderzoekers en wisselen ervaringen en inzichten uit over de verschillende methoden en samenwerkingsvormen. Ook wordt gebrainstormd over een visie, barrières en ondersteuning. Deze sessie staat o.l.v. Annemarie Wagemakers.

Lees hier meer over de opzet van beide sessies.

16.30-17.00 uur samen reflecteren en uitwisselen

17.00 uur einde van de bijeenkomst en start van de borrel, die ook openingsborrel is van de internationale conferentie

U bent van harte welkom bij deze borrel, én bij de eerste lezing van de internationale conferentie door Gary Wolf en Sara Rigarre. Het bijwonen ervan is kosteloos.

18.00-19.15 uur sprekers: Gary Wolf en Sara Riggare (Engelstalig)

Ben jij geïnteresseerd in burgerwetenschap met betrekking tot gezondheid en zorg, of ken je mensen die dat zijn? We nodigen jullie graag uit om samen invulling te geven aan deze dag. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze dag. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij burgers voorrang hebben op onderzoekers. Geef je op door het registratieformulier in te vullen.

Let op: registratie voor deze zondag geeft geen toegang tot het programma op maandag, dinsdag en woensdagochtend. Voor deze dagen moet er apart een ticket gekocht worden!

Heb je een vraag? Laat het dan even weten via citizen-science@utwente.nl

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Radboudfonds.